دسته‌ها
آرشیو خبری ساری مازندران

دیدار مردمی دادستان ساری در آستانه امامزاده عباس(ع)

در آستانه با میلاد با سعادت امام محمدباقر علیه السلام و حلول ماه رجب با محوریت چهارشنبه های امام رضایی، محمد کریمی دادستان مرکز استان با همراهی معاونین و محمد قبادی شهردار و پرویز شعبانی رئیس شورا همچنین ،مدیران آبفای استان و شهرستان،مدیر برق منطقه ای جنوب ساری در سالن اجتماعات شهید نوری آستان مقدس امامزاده عباس شهرستان ساری پاسخگوی مشکلات حقوقی، قضایی و درخواست های مردمی بودند .

عکاس(محسن هدایتی بنیادآباد) منبع: خزرنما

بر اساس این گزارش ، در این دیدار که با برنامه محوری کانون تخصصی حقوقی دفتر خدمت رضوی شهرستان ساری و کانون بسیج حقوقدانان ناحیه ساری و به میزبانی هیات امنا و مرکز افق امام زاده عباس علیه السلام برگزار شد.

6 دیدگاه دربارهٔ «دیدار مردمی دادستان ساری در آستانه امامزاده عباس(ع)»

باسلام واحترام دادستان محترم مازندران جناب آقای دکترمحمدکریمی ضمن خسته نباشی واینجانب نظریاری یکی ازجانبازباکدجانبازی۰۲۱۲۰۱۱۵۵۶ وخانواده مان وهمسایگان درقائمشهرب از جناب عالی مردقانون وقانون مندافتخارمیکنیم ای کاش درسطح استان مازندران فقط چندنفرمثل شما بودندمدت دوازده سال مادربدربودیم اما تنهاکسی به قانون عمل کردشماوزیرمجموعه شما وبه دستورشما عمل کردندهرگزعدالت شما فراموش نخواهدشددست وتوان ماخالی است اما مهرشما بردلها هست ومطمئن باشیدشهدا ازجنابعالی راضی هستندمانتوانستیم حداقل برای جنابعالی بنری نصبکنیم چون شمابنری نیازنداریدیادتان پمپ بنزین متخلف روزگارمارسیاه کردوشما وقتی بی عدالتی راحس کردیدجان شهرونددان رادرنظرگرفتی دربدترین شرایط زمان قانون رااجرای کردیدولی چه میشودکرددیگران برای حفط پست ومقام و؟؟؟!!!کاری دیگری انجام دادندوماهم آنهارا واگذارکردم به روزگار جناب دکترکریمی عزیزفقط ازخدا میخواهیم شماقانون مندان باشیدیادآورمیگرددسی وسه سال پیش مادارای پروانه ساختمانی وپایان کاروسندمالکیت داشتیم ویعد۲۵ سال زندگی درمکان یادشده شخصی باپول و پارتی توانستدوصل به منازل مسکونی مجوزتقلبی پمپ بنزین بگیردوسپس بعدچندین سال پیگیری حکم دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظرسوم رای به جمع آوری بگیریم وچندین بارتوسط بعضی ازافراد؟؟؟!!!ارسال نامه های کذب دریافت اعاده دادرسی ثبت کردندتا ازاجرای حکم جلوگیری کنندتنهاکسی که دستوراجرای حکم راداده حضرتعالی بوده که حداقل به مدت یک ماه وبیست دوروزاین پمپ بنزین واقع درمیدان جانبازان بسته بودوفقط این مدت یک نفس راحت کشیدیم ولی چه کنیم همیشه افرادی هستند بظاهرآدم موجع ولی درباطن ازجایگاه خود سوی استفاده میکنندوکم هم نیستندنمی دان کجایی دنیا وصل به منزل جانبازشیمیایی پمپ بنزین احداث میکنندویکصدهزارلیترمنبع سوخت رازیرمنزل مسکنی اش قرارمیدهندمگرماچه گناهی کردیم وقتی شهرداری مجددا دوباره همان نامه های که قبول اعاده دادرسی شدوبامدارک مستنداردشد وباردیگربه زبان دیگر وبه شکل دیگربه همان شعبه ارسال مینمائیدبازقبول اعاده دادرسی میشود ویک شبهه برای اجراکننده حکم ایجاد میکندواطاله دادرسی ایجادکندتایک فرصت چندماهه برای متخلف دستورموقت صادرنمائیدو۰۰۰امیدواریم یک روزحضرتعالی به این قضاییا ورودفرمائیدتا دست فرصت طلبان راکوتا ه وبه عدالت بسپاری وآرزوی موفقیت جنابعالی وخانواده محترم تان راداریم جمعی جانواده شهدا وجانبازاو۰۰۰

سلام چرا اقایان بدون اینکه به مردم اطلاع رسانی کنن یک منطقه وارد میشن نکنه واسه رفع ورجوع کردن مشکلات بستگان چنین جلساتی میزارن ،یواشکی رفت وبرگشتن که مشکل عامه مردم حل نمیشه ،فقط واسه بستگانه ولا غیر،

باسلام خدمت جناب وردیان عزیز

باتوجه به مستندات و تصاویر ارسالی از دفتر دادستان محترم، بنرهای ملاقات مردمی در میدان ساعت و محوطه و بیرون آستانه امامزاده عباس(ع) اکران گردید و از چند روز قبل نیز در خبرگزاری ها و پایگاه های خبری محلی نیز منتشر گردید.
باتشکر

پاسخ

باسلام وباتشکر از دادستان بزرگوار ومردم بادرود وسلام به جناب شعبانی رئیس شورای شهر ..وتمام
خواهشآ موضوع این دیدار را عنوان دیدار مردمی ذکر نکنید
این دیدار مردمی نیست وهرگز نخواهد بود
این دیدار دو بزرگوار شریف با بقیه هیئت ودر مقابل صاحبان ومالکان امام زاده عباس واطرافیان صاحب امامزاده بوده وبرای رفع ورجوع کردن امورا ت آنها بوده وبجز نورچشمی های آنها کسی دیگر نبوده باتوجه به اینکه اینجانب در مجاورت این آستان مقدس ساکن هستم هیچ اطلاعیاز این برنامه و دیدار نداشتم وتازه اگر هم کسی مطلع باشد هم درچنین مواقعی آنچنان محیط آستانه را امنیتی وخصوصی و خانوادگی می‌کنند که هیچ کس جرات نمی کند از فاصله صد متری آنها واستاده عبور کند
متصدیان وخادمین امامزاده خود را مالک آنجا می‌دانند حال بگذریم از مسائل مالی واز بریز وبپاش های پولی ومالی وغیره…‌‌‌
اصل مطلب این بوده که در چنین مواقعی دادستانی جناب شعبانی محترم راسآ وبدون دخالت دیگران بدوا اطلاع رسانی عمومی می‌کردند ودر مکانی که مدیریت ایاب وذهاب آن را نیز خودشان عهده دار می‌شدند نه اینکه مراجعه مراجعین را به انتخاب ودست چین کردن در اختیار عده ای ذینفع قرار می‌دادند.‌.. به انتظار روزی که مارا هم انسان بدانند
پاینده و بر قرار باشید ،

باسلام خدمت جناب میرشفیعی عزیز

باتوجه به مستندات و تصاویر ارسالی از دفتر دادستان محترم، بنرهای ملاقات مردمی در میدان ساعت و محوطه و بیرون آستانه امامزاده عباس(ع) اکران گردید و از چند روز قبل نیز در خبرگزاری ها و پایگاه های خبری محلی نیز منتشر گردید.
باتشکر

پاسخ

سلام خدمت حضرات آقایان وردیان و میرشفیعی با احترام و‌تحیت حلول ماه رجب اولا ، دیدار مردمی در صدا و سیما اعلام و زیرنویس شد دوماً ، از 18دیماه ، پایگاه خبری و خبرگزاری ها مانند فارس ، شمال نیوز و صدا و سیما ،،، منظور پایگاه اطلاع رسانی ،،،، ، این خبر را اطلاع رسانی کردند . ثالثا ، از 19دیماه بنر برنامه در میدان های ساعت و امام و همچنین خیابان امامزاده عباس نصب گردید . رابعاً ، مراتب در فضای مجازی در کانال ها و گروه های متعددی اطلاع رسانی شد . خامسا ، اطلاع رسانی به گونه ای بود که هیات امنای چندین مسجد بزرگ ساری ، قبل از برگزاری مراسم ، تقاضای برنامه مشابه در مسجد خودشان را داشتند که این مورد به فضل الهی در ماه های آتی انجام خواهد شد . سادسا ، مدیران استانی و شهرستانی برخی دیگر ادارت مانند آب ، برق ، شهرداری و شورای شهر ، بهزیستی ، اوقاف و مدیران دفتر آستان قدس نیز در دیدار ، دادستان و معاونینش را همراهی کردند . سابعا , برخی دیدار کنندگان از شهرهای مجاور و دور استان نیز در این دیدار حضور یافتند که نشان از انعکاس مناسب خبر دیدار در رسانه ها بوده است . ثامنا ، عزیزی که می‌فرماید اطلاع نداشته و نیامده ، چگونه می‌فرماید که آنجا فقط نورچشمی ها را راه می‌دادند ، ، شما که میفرمایید در همان خیابان تشریف دارید ،چطور بنر نصب شده را در آنجا ندیدید ، و اینکه چرا ندیدن خود را به نبودن ،معنا میکنید . انتظار نمیرفت حضرات گرامی ، به تهمت و افترا متوسل شوند . برای ملاقات با دادستان هم اطلاع رسانی بسیار خوب و مناسب انجام‌شد و هم هیچگونه مانعی ، تاکید می‌شود هیچگونه مانعی وجود نداشت و تمامی حاضرین با دادستان ومسئولین مربوطه دیدار کردند . این به سادگی از افراد دیدار کننده و یا حتی خادمین عزیز امام زاده که زحمات زیادی را در نظم برنامه متقبل شدند ، پرس و جو نمود . ای کاش کمی ، فقط کمی در این خصوص انصاف رعایت میشد .
مع الوصف ، با کمال افتخار در انتظار زیارت و تشریف فرمایی حضرات آقایان میرشفیعی و وردیان در روز سه شنبه هفته جاری در دفتر دادستان محترم جهت استماع مشکل و مرتفع ساختن آنها در محدوده قانون و اختیارات قانونی هستیم .
یا علی
والعاقبه للمتقین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *