کاخ موزه رامسر
کاخ موزه رامسر
عکاس اکبر قاسمپور منبع باشگاه خبرنگاران
۲۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۳۱:۰۰