چای لاهیجان
چای لاهیجان
عکاس علی حامد حق دوست منبع ایرنا
۱۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۱۵:۰۰